Zhi-Yuan Chen

Professor

Contact
A412 Life Sciences Annex
Baton Rouge, LA 70803
Phone: (225) 578-7850
Fax: (225) 578-1415
E-mail: ZChen@agcenter.lsu.edu 

zhi-yuan-chen-headshot